web analytics

Saveti o poslovanju

U ovoj kategoriji su članci koji se bave poslovanjem uopšte, ali viđenim iz našeg ugla. Tu ćemo objavljivati tekstove o aktuelnim temama kao što su na primer – važne izmene propisa vezanih za poslovanje i njihova primena u praksi. Ovi članci se neće baviti opširno samim propisima, već će biti u obliku sažetih podsetnika (sve najvažnije na jednom mestu), sa našim komentarima i posebnim osvrtom na primenu i praktična rešenja. Takođe, u ovoj kategoriji ćemo povremeno objavljivati i tekstove koji opisuju najvažnije procedure u pojedinim segmentima poslovanja.

LAVIRINT KROZ UVOZ

Kako voditi uvoz dobara koji podleže carini kada je uvoznik PDV obveznik

Uvoz dobara […]

PDV SLAGALICA – Deo 1.

Možda je na prvi pogled izgledalo da najnovije  izmene propisa o PDV-u ne […]

NIKO NIJE PROROK U SVOJOJ ppp pd PRIJAVI

Ako isplaćujete male plate u dva dela, imate zaposlene sa beneficijama koji se […]

JULSKE KONSOLIDACIJE

Bliži se kraj jula i poslednji rok za dostavljanje konsolidovanih godišnjih finansijskih izveštaja […]

e-Maraton 2015

Reč „tranzicija“ kao da je pomalo zaboravljena, ili je postala nepopularna, ali skoro […]

MART(ovske) IDE

Po novim računovodstvenim propisima prvi finansijski izveštaji koji se predaju za 2014. godinu […]