Ukratko o jesenjem Vivaldi HR forumu Mokrogorske škole menadžmenta

Od 15. do 18. septembra 2015. na Mokroj Gori održan je jesenji Vivaldi HR Forum u organizaciji Mokrogorske škole menadžmenta. Pod sloganom „Trebaš mi TI da povedeš tim“, forum je bio posvećen temi „Ljudski resursi“, ili skraćeno  HR (od engleskog termina „Human resources). Naša kompanija PS.IT je aktivno učestvovala na forumu, posebno u delovima koji su se odnosili na softverska rešenja za upravljanje ljudskim resursima .

Forum je imao raznovrstan program, u okviru koga su održani: uvodno predavanje, pet panela, dve radionice, predavanje svetskog stručnjaka putem video linka, prezentacija studije slučaja, HR pijaca i razni drugi događaji. Iz različitih uglova osvetlili su neke od važnih tema u okviru tako široke i značajne oblasti ,kao što je HR: Liderstvo i motivacija tima; Regrutovanje kadrova; Budućnost i uloga HR-a; HR u globalnom tehnološkom dobu; „Autsorsovanje“ i studije slučaja; Upravljanje ljudskim resursima u javnom sektoru; Emocionalna inteligencija i pismenost;  Svetska iskustva i tendencije; Odnos HR-a sa upravljačkim strukturama…

Naši utisci – ukratko

Predavanja, paneli, radionice

Uvodno predavanje „Liderstvo i motivacija“ Marine Maljković je predstavljalo sjajan početak celog foruma. U ovo vreme, kada se svi radujemo neverovatnim uspesima naših sportista, ali se i pitamo kako to postižu, oni su postali najbolji primer za uspešno vođstvo i motivisanost tima.  Zato smo imali veliko zadovoljstvo i čast da o tome slušamo iz prve ruke od selektorke naše ženske košarkaške reprezentacije koja je ove godine na Evropskom prvenstvu osvojila zlato. Marina Maljković nam je iskreno pričala o svojim počecima u trenerskom poslu i važnim trenucima u njenoj karijeri. Sa nama je podelila svoja dragocena iskustva, stavove i „tajne“ kako motiviše pojedince i ceo tim. Kao pokušaj da sažmemo osnovni zaključak u jednu jedinu rečenicu, citiraćemo delić izlaganja: „POVERENJE JE OSNOV ZA MOTIVACIJU“.

Veliki deo foruma je na više različitih načina bio posvećen Emocionalnoj inteligenciji (EI), što je za nas bilo izuzetno zanimljivo i poučno.  Kao uvod u temu, slušali smo snimak kratkog izlaganja čuvenog  psihologa Dr Danijela Golemana, autora bestselera „Emotional Intelligence“ , koji je svetski poznat stručnjak baš u ovoj oblasti. Zatim je održan panel, a kasnije i radionica na istu temu. Sve ovo je pomoglo da naučimo mnogo o EI, pa čak i o nama samima. Emocionalna inteligencija je relativno mlada oblast u psihologiji koja je od kraja XX veka postale veoma popularna i našla je značajnu primenu i u poslovnom svetu. Postoje razne definicije, ali ukratko se može reći da je EI sposobnost prepoznavanja i razumevanja emocija, tako da se njima može i efikasnije upravljati. Ona nam pomaže da se prilagođavamo svetu, da bolje rasuđujemo i razumemo druge. Takođe, uz pomoć EI možemo da budemo uspešniji u raznim sferama života. Zahvaljujući Tamari Tomović, specijalizovanom konsultantu za lični i profesionalni razvoj, saznali smo da je EI veoma značajna za rukovodioce i članove tima, kao i za sve one koji žele uspeh u poslu. EI može da se uči, razvija i unapređuje i veoma efikasno se meri pomoću testova kojima se određuju  koeficijenti u više oblasti, kao što su: razumevanje sebe, relacije sa drugima, prilagodljivost, prevazilaženje stresa i opšte raspoloženje i zadovoljstvo sobom.  Možda je najzanimljiviji deo celog foruma bio baš testiranje, za koje su se prijavili skoro svi prisutni. Sumarni rezultati, na žalost, nisu tako sjajni, posebno u oblasti „Prevazilaženje stresa“, što se može videti na fotografiji koju smo preuzeli sa twitter-a.

EQ HR menadžera

Regrutovanje kadrova, kao značajan deo HR-a je bilo tema jednog od panela.  Na njemu smo čuli praktična iskustva iz NIS-a, jedne od najvećih kompanija u jugoistočnoj Evropi, ali i iz specijalizovanih firmi i agencija koje se na različite načine bave regrutovanjem, selekcijom i zapošljavanjem saradnika. U diskusiji su  pokrenuta mnoga zanimljiva pitanja, a mi ćemo ovde izdvojiti jedno: „Da li plate treba da budu tajne?“ U praksi se ispostavilo da tajnost visine zarada može da bude problem u pronalaženju kadrova u okviru veoma traženih struka, kao što je na primer IT, jer oni koji traže posao uopšte ne znaju koliko mogu da zahtevaju i očekuju.

Na panelu „Izazovi upravljanja u javnom sektoru“  dr Miloš Petrović  nam je približio mnoge probleme sa kojima se susreće  HR u javnim preduzećima i postavio značajna pitanja na koja se mora naći odgovor.  Zašto javna preduzeća koja su ušla u proces „korporatizacije“ i dalje zaostaju za konkurentskim privatno-korporativnim sektorom?  Koliko HR stručnjaci stvarno mogu da utiču na kreiranje politike ljudskih resursa, selekciju kadrova i poboljšanje organizacione strukture kada je država jedini ili većinski vlasnik? Koliko se i kako ulaže u kadrove u uslovima stroge kontrole i smanjenog budžeta i kada u planovima skoro da nema sredstava predviđenih za obuku zaposlenih i rukovodstva?  Zašto se naša preduzeća i dalje bave samo bazičnom sistematizacijom, a ne posvećuju pažnju unapređenju rada?

Vizije o budućnosti i diskusije o ulozi HR sektora su bile veoma zastupljene na forumu kroz različite panele i predavanja.  Pokrenute su ideje i  važna pitanja za diskusiju, a sve u cilju da se pronađe pravo mesto za HR u organizaciji poslovanja. Da li stvarno treba razdvojiti HR administraciju od liderstva i organizacije? Koliko HR menadžeri  treba da budu okrenuti biznisu i upravljačkim strukturama, a koliko samim zaposlenima u preduzeću? Šta želi svaki generalni direktor od HR-a, a koliko stvarno zna šta je to HR?  O tome kakvo je trenutno stanje i koje su HR tendencije u „hrabrom novom svetu“  izlagala nam je u svom  predavanju putem video linka Shreya Sarkar-Barney, profesorka na Berkli Univerzitetu.

Radionica „HR u savremenom društvu informaciono-komunikacionih tehnologija“  nas je podsetila na to  koliko su moderne tehnologije promenile skoro sve segmente u današnjem poslovanju, sa posebnim  osvrtom na  same ljudske resurse.  Sadašnje i buduće generacije zaposlenih već sada masovno koriste mnoge  mogućnosti  informatičkog doba, kako za profesionalne, tako i za lične potrebe. Koliko je upotreba savremenih tehnologija napredovala kod nas, najbolje govore podaci Republičkog zavoda za statistiku za 2014. godinu. Evo samo nekoliko  pokazatelja:  100% preduzeća u Srbiji koristi računar, 54,4% zaposlenih ima pristup dokumentima i aplikacijama preko Interneta, 62,1% lica je koristilo Internet u poslednja 3 meseca. Po nekim drugim istraživanjima u Srbiji ima preko  3,5 miliona korisnika Fejsbuka i preko 350.000 korisnika Tvitera.  Ključno je pitanje da li su se HR profesionalci dovoljno prilagodili novim tehnologijama i kako ih koriste.

„AUTSORSING“ i HR pijaca

Engleska reč „Outsourcing“ nema adekvatan jezgrovit prevod na naš jezik. Zato se trenutno najčešće kod nas koriste izrazi „Autsorsing“ ili „Autsorsovanje“.  U opštem slučaju ovaj termin označava rešenje u kome za deo svog posla angažujete nekog poslovnog partnera. U slučaju HR-a, najčešće znači daljinsko ili izmešteno, delimično ili potpuno upravljanje ljudskim resursima. Da li je to dobra praksa, kada je primenjiva i preporučljiva i kako je najbolje organizovati, pitanja su kojima smo se bavili na forumu.  Opšti je zaključak da je vrlo efikasno angažovati poslovnog partnera da radi deo HR posla za koji je specijalizovan.  Ali, do kog nivoa treba da ide podela posla? Da li će kompletan HR preduzeća voditi neka agencija, ili će poslovni partner obavljati samo pojedine poslove, kao što su administracija, zapošljavanje, treninzi i slično? Kakva je tu uloga poslovnog softvera? Sve to zavisi od organizacije i veličine samog preduzeća, ali i od poslovne politike. Osim efikasnosti, veoma bitno je i pitanje podele ili prebacivanja odgovornosti.

Naša kompanija se na više načina aktivno uključila u ovu temu, predstavljajući svoja rešenja. Miodrag Milosavljević, rukovodilac softverskih projekata vezanih za ljudske resurse,  je u okviru prezentacije Studije slučaja govorio o uspešnom uvođenju naših rešenja za kadrovsku evidenciju i obračun zarada u UNIQA osiguranju. U toj prezentaciji je učestvovala i gospođa Vojislavka Treskavica iz HR sektora UNIQA osiguranja, koja je kao korisnik potvrdila prednosti  i iznela iskustva u primeni ovakvog rešenja.

Jedna od zanimljivih manifestacija na ovogodišnjem Forumu je bila HR pijaca sa temom „Autsorsovanje kao uslov za preživljavanje“.  Na pijaci su kompanije izlagale svoja pametna rešenja za HR probleme. Ponuda je bila privlačna i raznolika. PS.IT je izložio svoje proizvode za  „Uvek sveže, zdrave i kvalitetne informacije o kadrovima sa naše domaće softverske plantaže“.  Koliko je naša tezga bila upečatljiva  i „domaćinska“ možete videti na fotografijama.


Ostali sadržaji

Družili smo se uz muziku, igrali odbojku, gledali film…

Posebno lep doživljaj je bila organizovana vožnja Šarganskom osmicom.  Osim uživanja u predivnoj  prirodi,  družili smo se i čuli dve lične priče iskusnih HR stručnjaka, dve dame, o njihovim profesionalnim „usponima i padovima“ kroz „pustinju i prašumu“.


Zaključak

Forum je bio odlično organizovan u predivnom ambijentu, a predavanja i diskusije su bile veoma sadržajne. Upoznali smo zanimljive učesnike koji su potvrdili da je pravi pokretač svega – čovek i da je stvarna snaga baš u ljudima.
I za sam kraj, evo samo nekoliko ilustrativnih citata koje smo uspeli da zabeležimo:
– Marina Maljković, selektorka ženske košarkaške reprezentacije Srbije: „Najpametnija smernica za jednog trenera ili vođu, ma čime se on bavio je da razluči šta je bitno, a šta nije i da zatim sve svoje snage skoncentriše na najvažnijih par detalja.
– Tijana Tadić, selektor HR foruma: „Autoritet se gradi i stvara, ne dobija se po difoltu.
– Dr Miloš Petrović, državni Sekretar u Ministarstvu privrede Srbije: „Korporativno upravljanje je teško uvesti u 660 javnih preduzeća.” ; „Moramo raditi brže i kvalitetnije.
– Aleksandar Marković, direktor, Metalac posuđe: „Bez organizovanog upravljanja ljudskim resursima organizacija ne može da funkcioniše.
– Draško Marković, izvršni direktor za HR, Telekom Srbija: „Postoji velika tražnja za elektroinženjerima i IT stručnjacima.
– Nebojša Mandić, Country head DHL Global Forwarding: „HR ne sme da se svede samo na administrativnu funkciju.
– Tatjana Krasulja, direktor ljudskih resursa, Hajneken: „Na žalost u Srbiji ne postoji formalno obrazovanje za HR-a.
– Dr Tamara Tomović, specijalizovani konsultant, trener i kouč: „Liderstvo se danas definiše kao umetnost motivisanja grupe ljudi da bi se dostigao zajednički cilj.“; „Emocionalna inteligencija predstavlja odličan pokazatelj prilikom izbora kandidata.
– Dr Daniel Goleman: „Emocionalna inteligencija je najbolji prediktor uspeha u životu


Linkovi za više informacija