Ukratko o upravljanju performansama poslovanja

Polazeći od vizije, svaka organizacija ili kompanija definiše svoje ciljeve i strategiju. Da bi se ciljevi ostvarili, neophodno je da se neprekidno i u krug odvija ciklus upravljanja performansama poslovanja  koji obuhvata: planiranje, upravljanje procesima, praćenje rezultata i procenu uspeha, pa zatim ponovo predviđanje i planiranje itd.  Da bi se definisali egzaktni planovi i pokazatelji uspeha, a zatim prikupljao i kvalitetno  analizirao veoma veliki broj podataka iz raznih izvora, neophodna je primena savremenih informacionih tehnologija koje često uključuju i poslovnu inteligenciju.

Ciklus upravljanja performansama

CPM / BPM / EPM / UPP

Upravljanje performansama poslovanja se u stranoj literaturi može pronaći pod više naziva i skraćenica: CPM (Corporate Performance Management), BPM (Business Performance Management), EPM (Enterprise Performance Management). Mi ćemo ga ovde skraćeno zvati – UPP. Iako se često meša sa poslovnom inteligencijom (BIBusiness Intelligence), UPP je mnogo širi pojam i ne predstavlja samo tehnologiju. UPP obuhvata razne procese, metodologije i tehnologije za planiranje, praćenje, ocenjivanje i upravljanje poslovanjem radi postizanja zadatih ciljeva. Na samom početku,  primena se svodila samo na finansijsko planiranje i analizu, a danas je uključena i u sve druge segmente poslovanja, kao što su:  prodaja i nabavka, CRM, HRM, upravljanje razvojem i proizvodnjom, marketing, itd. Domen primene može da bude od najšireg do najužeg: cela kompanija, pojedine organizacione jedinice i projekti, pa sve do pojedinačnih radnih mesta.

Ključni indikatori performansi (KPI)

Da bi uopšte moglo da se upravlja performansama, neophodno je da se ciljevi kompanije prevedu u precizno definisane kvantitativne i/ili kvalitativne pokazatelje koje je moguće predviđati i planirati, meriti i analizirati. Ovi pokazatelji se u teoriji zovu – Ključni indikatori performansi, ili skraćeno – KPI (Key Performance Indicators).  Kao ilustraciju šta sve mogu biti KPI, navešćemo samo neke primere:  klasični finansijski indikatori (prihodi, rashodi, dobit…) , vreme trajanja projekta, broj prodatih proizvoda, broj novih kupaca, koliko su klijenti zadovoljni uslugom, koliko su zaposleni motivisani,  broj pristupa sajtu… Dobar izbor KPI je preduslov za uspešno i efikasno upravljanje performansama. Evo nekoliko saveta za KPI:  Njihov broj ne sme da bude prevelik; KPI treba da bude maksimalno informativan i fokusiran na ciljeve;  Koristan je ako promena njegove izmerene vrednosti bitno utiče na poslovanje.

Softverski sistemi za upravljanje performansama poslovanja

Savremeni softverski sistemi za UPP su veoma složeni i najčešće obuhvataju:

  • Programsku aplikaciju za planiranje;
  • Templejte za definisanje i skupove preporučenih KPI;
  • Model podataka koji se može implementirati i kao Data Warehouse ili Data Mart;
  • Skup izveštaja ili OLAP kubova i analitika;
  • ETL (extract, transform and load) rutine za razmenu podataka između izvora i skladišta podataka.

Zaključak

Danas je gotovo nemoguće zamisliti poslovanje bez upravljanja performansama. Primenom savremenih tehnologija može se ažurno pratiti poslovni uspeh i bitno skratiti vreme od plana do postizanja ciljeva. Prošlo je vreme kada se upravljanje svodilo na godišnje finansijsko planiranje i izveštavanje.