Za (poslovne) korisnike i sve koje zanima Windows 10

Šta novo donosi operativni sistem Windows 10? Da li treba, kada i kako preći na njega? Da li zahteva mnogo resursa i koji su uslovi? Zašto elektronsko plaćanje preko Trezora ne radi? Zašto da ne ostanem na Windows XP? Kako se Windows verzije „slažu“ sa elektronskim servisima u Srbiji? Kakve su moguće komplikacije pri (ne)prelasku na novije verzije Windows-a? Ovo su samo neka od pitanja koja najčešće postavljaju knjigovođe i drugi poslovni korisnici kod nas.

Počev od 2007. godine Microsoft  izdaje nove verzije Windows operativnog sistema prosečno na svakih 2 do 3 godine. Kako imamo uvid u stanje kod velikog broja korisnika našeg poslovnog softvera, zaključili smo da mnogi (posebno knjigovođe) još uvek koriste operativni sistem Windows XP, iako još od 8. aprila 2014. podrška i ispravke za njega više nisu dostupne.  S druge strane, stekli smo utisak da dosta njih sa  novijim verzijama Windows-a želi, ili je već prihvatilo primamljivu ponudu Microsoft-a za besplatan prelazak na Windows 10, ponekad mahinalno i bez prethodnog informisanja.

Iako je Windows 10 pušten još u julu prošle godine, on se i dalje ubrzano menja, ispravlja i dopunjuje kroz automatsko ažuriranje, pa se ne može dati konačno mišljenje i sveobuhvatan prikaz celog sistema. Ipak, prošlo je dovoljno vremena da možemo da podelimo dosadašnje utiske i iskustva, kako naša, tako i naših korisnika. U ovom članku ćemo ukratko izneti osnovne činjenice i pokušati da odgovorimo na bar neka od postavljenih pitanja. Takođe želimo da ukažemo na probleme koje smo do sada uočili u praksi, da damo preporuke i otkrijemo poneki trik za njihovo rešenje.

 Šta je to novo što nam donosi Windows 10?

Nabrojaćemo samo neke od najvažnijih novina koje donosi Windows 10 u odnosu na prethodne verzije Windows-a. Na osnovu činjenica, naših i opštih utisaka tokom korišćenja, izdvajamo sledeće:

1.     Performanse operativnog sistema su poboljšane.

 • Imamo utisak da je brži i više optimizovan.
 • Mnogo bolje radi sa više monitora i posebno u slučaju kada se laptop vezuje na dock stanicu.

2.     Korisnici najviše hvale korisnički interfejs.

Slika1: Windows 10 Desktop

Slika1: Windows 10 Desktop

 

Korisnički interfejs je veoma intuitivan i lepo organizovan.  Osnovne prednosti su:

 • Poboljšan je pregled i rad sa više aplikacija istovremeno. Veoma se lako prelazi (klikom na jednu ikonicu), na radnu površinu (desktop) i trenutno aktivne aplikacije (slika 1).  Što je najlepše, moguće je dodavati nove virtuelne radne površine i organizovati ih po sopstvenim željama i potrebama. Na primer, možemo imati jedan desktop ekran (grupu) u kojoj su aplikacije koje nam služe za posao, u drugom igre, u trećem multimedijalni sadržaji… Mogućnosti su mnogobrojne.
 • Vraćen je Start meni koji nam je nedostajao u verzijama 8 i 8.1, a bolji je i sadržajniji nego u verziji 7. Kada kliknete na Start dugme (slika 2) otvara se meni koji je podeljen na 2 dela i predstavlja neku vrstu kombinacije rešenja iz Windows verzija 7 i 8. Levi deo je klasičan meni u kome je lista najčešće korišćenih programa, ali i razne korisne komande: pretraživanje fajlova (File Explorer), podešavanje rada (Settings),  isključivanje i restart računara (Power), izlistavanje  svih instaliranih aplikacija (All apps) i njihovo pretraživanje… Desni deo predstavlja praktično Start ekran (Start Screen) sa grupisanim interaktivnim  „pločicama“ (tiles) za brz pristup pojedinim aplikacijama i sadržajima, slično kao u Windows 8.  Ovaj deo je lako prilagodljiv i omogućava potpunu personalizaciju. Na raspolaganju je širok spektar opcija: grupe aplikacija se mogu menjati,  a „pločice“ mogu da se pregrupišu , dodaju, uklone, premeste,  može da im se promeni  veličina… Takođe, celom meniju se može promeniti veličina, boja, način prikaza…
Slika 2: Windows 10 Start Meni

Slika 2: Windows 10 Start Meni

 

3.     Podrazumevani veb čitač više nije Internet Explorer

U okviru operativnog sistema osnovni i podrazumevani veb čitač je potpuno novi program  Microsoft Edge.  Navešćemo samo neke od njegovih karakteristika koje su bitne, zanimljive ili inovativne:

 • Uvedena je nova funkcija „Reading List“ koja omogućava da željene veb stranice sačuvate za naknadno čitanje.
 • Možete da ukucate svoje beleške, pa čak i da pišete i da crtate (ako imate uređaje koji reaguju na dodir), direktno na veb stranama koje pregledate i da ih takve sačuvate i podelite sa drugima.
 • Možete koristiti poseban režim za čitanje tekstova, u kome se automatski uklanjaju nepotrebni grafički i drugi detalji sa stranica i menja se pozadina, tako da je čitanje lakše i manje opterećuje.
 • Radi bržeg pristupa prečice do najvažnijih veb stranica se lako mogu dodati u Start meni.
 • Za sada nisu podržane nikakve ekstenzije, ActiveX dodaci, VLM ili VB script. Stranice koje koriste Javu nisu podržane.  Za sajtove koji koriste ekstenzije i Javu možete koristiti Internet Explorer  11, koji je i dalje u sastavu operativnog sistema, iako više nije osnovni veb pregledač.
 • U toku rada, ako želite, ili ako je potrebno, veoma lako možete preći iz programa Edge u Internet Explorer . Dovoljno je da dok ste na nekoj veb stranici kliknete na dodatne opcije „…“ u gornjem desnom uglu i da izaberete komandu „Open with Internet Explorer“. (slika 3)
Slika 3 : Prelazak sa Edge na IE

Slika 3 : Prelazak sa Edge na IE

 

4.     Aplikacije su univerzalne za različite uređaje.

Aplikacije rade isto i koriste se veoma slično na svim Windows 10 uređajima (tablet , mobilni telefon, računar).  Sve aplikacije i digitalni sadržaji  za besplatno preuzimanje ili kupovinu se nalaze na jednom mestu – u „Windows Store“ prodavnici. Datoteke koje ste kreirali i sačuvali pomoću funkcije „OneDrive“ na jednom uređaju možete da menjate i koristite i na ostalim Windows 10 uređajima.

5.     U operativni sistem je ugrađen Action Center.

Ova vrlo korisna komponenta Vam omogućava da dobijate najrazličitija važna obaveštenja,  kao što su na primer: informacije o automatskim nadogradnjama operativnog sistema, informacije o izvršavanju nekih programa na uređaju, obaveštenje o pristiglim porukama, alarmi i podsetnici… (slika 4) Sistem obaveštavanja možete da prilagodite svojim potrebama, kako u pogledu sadržaja, tako i u pogledu načina (zvučno, vizuelno) i vremena (npr. mogu se definisati  „tihi sati“ kada su alarmi isključeni).

Slika 4: Windows 10 Action Center

Slika 4: Windows 10 Action Center

 

6.     Softver Personal Asistent Cortana je ugrađen u operativni sistem.

Ovaj softver je inteligentni pomoćnik koji između ostalog omogućava:  specifična pretraživanja na samom uređaju i Internetu u okviru Edge programa, zadavanje komandi glasom, davanje odgovora na neka pitanja, vođenje podsetnika za važne događaje i sl. Cortana se za sada može koristiti na engleskom i još nekoliko jezika, među kojima nije srpski.

[nazad na sadržaj]

Uslovi besplatnog prelaska na Windows 10

Prelazak na potpunu verziju Windows 10 operativni sistem je za sada besplatan, a uslovi su definisani u ponudi na Microsoft sajtu. Ukratko, ova ponuda važi samo ako su zadovoljeni sledeći uslovi:

 1. Ako na kvalifikovanim uređajima imate već instaliran legalan, originalan operativni sistem Windows 7 SP1 ili Windows 8.1;
 2. Ako nadogradnju završite pre 29. jula 2016.

 

U tabeli možete videti koje ćete izdanje Windows 10 dobiti nakon prelaska sa Vaše trenutne verzije Windows operativnog sistema.

Sa Windows izdanja Na Windows 10 izdanje
Windows 7 Starter
Windows 7 Home Basic
Windows 7 Home Premium
Windows 10 Home
Windows 7 Professional
Windows 7 Ultimate
Windows 10 Pro
Windows 8.1 (uključujući izdanja vezana za određenu zemlju, Windows 8.1 Single Language i Windows 8.1 sa uslugom Bing) Windows 10 Home
Windows 8.1 Pro
Windows 8.1 Pro za studente
Windows 10 Pro

 

Više informacija o najvažnijim funkcijama operativnog sistema Windows 10 HomeWindows 10 Pro možete naći na engleskoj stranici Microsoft-a sa uporednom tabelom za različita izdanja. U donjem delu ove strane je detaljna sekcija „Windows 10 Business Experiences“ posvećena poslovnim korisnicima.  Kompletan prikaz funkcionalnosti za poslovnu primenu i za sva Windows 10 izdanja (Home, Pro, Enterprise, Education, Mobile, Mobile Enterprise) je dat na posebnoj strani: „Find out which Windows is right for you.

Važne napomene uz tekuću Microsoft-ovu ponudu:

 • Ponuda ne važi za uređaje koji rade pod operativnim sistemom Windows XP i Windows Vista. Za Windows 7 je obavezno da se prvo instalira SP1, a za Windows 8 da se nadogradi na Windows 8.1.
 • U ponudu nisu uključena izdanja Windows 7 Enterprise, Windows 8 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise, Windows RT i Windows RT 8.1. Umesto ove ponude, korisnicima Enterprise izdanja su na raspolaganju pogodnosti programa Software Assurance u okviru količinskog licenciranja i oni mogu na taj način da izvrše nadogradnju na Windows 10 Enterprise.
 • Windows 10 se u najvećem broju slučajeva ažurira automatski i periodično preko Internet konekcije. Sva ažuriranja su besplatna tokom podržanog životnog ciklusa uređaja.
 • Potpuna nadogradnja na Windows 10 i obimnija ažuriranja za sada podrazumevaju preuzimanje od oko 3 GB  preko Internet veze.  Za sva preuzimanja mogu se primeniti troškovi za pristup Internetu.
 • Dostupnost nadogradnje na Windows 10 za Windows Phone 8.1 uređaje može da se razlikuje u zavisnosti od mobilnog operatera ili OEM
 • Ukoliko ste po navedenim uslovima izvršili nadogradnju na Windows 10 i ispostavi se da Vam ne odgovara, jednostavno se možete vratiti na prethodnu verziju operativnog sistema u toku prvog meseca korišćenja Windows 10.

Opširnije o nadogradnji na Windows 10 možete da pročitate na Microsoft sajtu, u sekciji „Najčešće postavljana pitanja“.

[nazad na sadržaj]

Sistemski zahtevi

Prelazak na Windows 10 ne traži previše resursa i hardverski  zahtevi su isti ili slični kao za verzije 8 i 7.

Osnovni zahtevi za nadogradnju na Windows 10 na računaru i tablet uređaju su:

Procesor: minimalne brzine 1 GHz ili SoC
RAM: 1 GB za 32-bitni ili 2 GB za 64-bitni operativni sistem
Prostor na čvrstom disku: 16 GB za 32-bitni ili 20 GB za 64-bitni operativni sistem
Grafička kartica: DirectX9 ili noviji uz WDDM 1.0 upravljački program
Ekran: 800 x 600
Operativni sistem: Windows 7 SP1 ili Windows 8.1
Pristup Internetu obavezan: Očekivan obim prenosa podataka je oko 3GB.
Omogućena funkcija Windows Update

Važna napomena: Tokom vremena, mogu da se primene dodatni zahtevi za ažuriranja. Dostupnost ispravki može da zavisi od više faktora: mrežne veze, mobilnog operatera za mobilne uređaje, hardverskih mogućnosti  računara (npr. prostor na disku) i td.

O dodatnim zahtevima i drugim važnim detaljima možete pročitati u specifikaciji na Microsoft sajtu.

[nazad na sadržaj]

Podrška za Windows operativne sisteme

Za odluku da li i kada preći na višu verziju Windows operativnog sistema, veoma je bitno znati do kada su pojedine verzije podržane od strane Microsoft-a.  Zvanični podaci o tzv. životnom ciklusu Windows verzija  su dati u sledećoj uporednoj tabeli.

Klijentski operativni sistem Početak puštanja u rad Najnovija ispravka Kraj glavne podrške Kraj proširene podrške
Windows XP 25.10.2001. Servisni paket 3 14. 04.2009. 8. 04.2014.
Windows Vista 30.01.2007. Servisni paket 2 10.0 4.2012. 11.04.2017.
Windows 7 22.10.2009. Servisni paket 1 13.01.2015. 14.01.2020.
Windows 8 26.10.2012. Windows 8.1 9.01.2018. 10. 01.2023.
Windows 10 29.07.2015.   13.10.2020. 14. 10. 2025.

 

Važne napomene:

 • Podrška za Windows 7 RTM bez servisnih paketa završena je 9. aprila 2013. Za dobijanje dalje podrške i ispravki neophodno je instalirati servisni paket 1 (SP1).
 • Za Windows 10 ispravke su kumulativne i uređaj mora da ima instalirane uvek najnovije ispravke da bi imao dalju podršku. Same ispravke mogu da budu različite za razne uređaje i mogu da zavise  od zemlje, regiona i drugih faktora.
 • Korisnici Home izdanja Windows 10 nemaju mogućnost da odlažu automatsko ažuriranje operativnog sistema, dok je u Pro i Enterprise izdanjima to omogućeno.

[nazad na sadržaj]

Windows 10 i mogući problemi u praksi

U toku dosadašnjeg testiranja operativnog sistema i pružanja tehničke podrške našim korisnicima susreli smo se sa više problema u poslovnoj primeni Windows 10. Pre nego što ih izložimo ovde, odmah da kažemo da su mnogi problemi rešivi.

Trezor i elektronsko plaćanje budžetskih korisnika

Iako je uvreženo mišljenje da elektronsko plaćanje preko ISPP servisa Trezora nije moguće pod operativnim sistemima Windows 8 i Windows 10, problemima smo ipak uspeli da doskočimo (slika 5).  Evo par preporuka, ili bolje rečeno, trikova da sve profunkcioniše kako treba.

Slika 5: Windows 10 i VP klijent

Slika 5: Windows 10 i VP klijent

 

1.      Problem u programu za potpisivanje naloga

Ovaj problem se rešava tako što se na računaru izabere engleska (United States) regionalna postavka (slika 6), a zatim se pojedini parametri (za datum, vreme, brojne vrednosti i valutu)  ručno promene, isto kao da je izabrana srpska regionalna postavka (slika 7).

Slika 6: Regionalne postavke English (United States)

Slika 6: Regionalane postavke English (United States)

Slika 7: Regionalane postavke Serbian

Slika 7: Regionalane postavke Serbian

 

2.      Problem pri instalaciji VPN klijenta

Tehničko objašnjenje: U okviru servisa za elektronsko plaćanje preko Trezora koristi se softverska komponenta Cisco VPN Client koju je neophodno instalirati na računaru sa koga se obavljaju transakcije.  Ovaj softver nije podržan od Windows operativnih sistema počev od verzije 8, prvenstveno zato što i sam proizvođač, Cisco, polako ukida podršku za  njega (od avgusta 2015.), tako da će sve verzije biti zastarele od jula 2016. Zvanična preporuka kompanije Cisco je da se koristi novi softver AnyConnect Secure Mobility Client v4.x koji je kompatibilan sa 64-bitnim Windows sistemima, uključujući i Windows 10. S druge strane, u svom tehničkom uputstvu Trezor navodi da u kompletu za instalaciju isporučuje Cisco VPN Client  5.0.04.0300 i daje instrukcije samo za operativne sisteme Windows XP i Windows 7.

Rešenje:  Kako nije poznato da li će i kada Integrisani sistem platnog prometa (ISPP) biti prilagođen novim tehnologijama, za sada  je jedino moguće da se sami snalazimo na razne načine. Ispostavilo se da se problem može rešiti primenom „trika“ sa izmenom podataka u sistemskoj Regystry bazi računara pomoću regedit komande. Naravno, ovaj trik se ne može naći ni u jednoj zvaničnoj dokumentaciji, niti možemo da garantujemo da će „upaliti“, ali se do sada pokazao uspešan kod svih korisnika koji su od nas tražili rešenje ovog problema.

Uz upozorenje da ovakve izmene treba prepustiti stručnim licima, jer je Registry baza veoma osetljiva i jako značajna za funkcionisanje računara, ipak dajemo kratko uputstvo:

 1. Pronaći Key:  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\CvirtA
 2. Izabrati Display Name i izmeniti vrednost,  tako što se obrišu početni karakteri do znaka tačka-zarez.
  • Za x86 umesto “@oem8.inf,%CVirtA_Desc%;Cisco Systems VPN Adapter“ treba da stoji  “Cisco Systems VPN Adapter”
  • Za x64 umesto “@oem8.inf,%CVirtA_Desc%;Cisco Systems VPN Adapter for 64-bit Windows” treba da stoji “Cisco Systems VPN Adapter for 64-bit Windows”

Elektronski servisi državnih organa koji koriste Javu

Većina elektronskih servisa državnih organa (APR, PU i e-porezi, CROSO) su bazirani na Javi. O trenutnoj situaciji i daljim tendencijama vezanim za Javu bismo mogli mnogo da pišemo i ova tema zaslužuje poseban članak. Sada ćemo navesti samo osnovne činjenice koje se tiču Windows operativnih sistema.

 1.  Neki servisi državnih organa koji koriste Javu već sada zahtevaju da imate instalirane verzije Windows-a od 7 pa nadalje. U tehničkom uputstvu „Potpisivanje dokumenata i zahteva kvalifikovanim elektronskim sertifikatom i provera elektronski potpisanih dokumenataAPR navodi:  „Slanje zahteva možete izvršiti samo sa računara koji imaju instaliran Windows 7 ili noviju verziju.“
 2. Internet Explorer je jedan od retkih veb čitača koji još uvek podržava Javu i za koji se ne najavljuje da će ta podrška biti ukinuta u skorije vreme. Kao što smo već napisali u ovom članku, pod operativnim sistemom Windows 10 se veoma lako prelazi sa glavnog veb čitača Edge na Internet Explorer. Znači, kada želite da radite sa navedenim elektronskim servisima, pređite na Internet Explorer  i sve će funkcionisati kako treba (slika 8).
Slika 8: Windows 10, IE, e-Porezi

Slika 8: Windows 10, IE, e-Porezi

 

Ostali problemi

U toku rada sa našim korisnicima nailazili smo vrlo retko na još neke nepredviđene situacije. Navešćemo samo 2 konkretna primera:

 • U veoma malom broju slučajeva, pri instalaciji varijante SQL servera (Microsoft SQL Server 2008 R2 Express SP1) koja se isporučuje uz poslovni softver, pojavljuje se poruka da verzija SQL servera nije kompatibilna sa operativnim sistemom.  Posle takve poruke često se instalacija ipak uspešno završi. U suprotnom,  možete da naknadno instalarite neku od novijih verzija, na primer SQL 2014 Express.
 • U retkim slučajevima se dešava da korisnik iz nepoznatih razloga kao Windows User nema  dovoljne administratorske privilegije. Tada se privilegije moraju ručno postaviti.

Ovakvi i drugi sporadični problemi (npr. nevolje sa drajverima, automatskim ažuriranjem i sl.) se ne mogu za sada sistematizovati . Vreme će pokazati da li će ih Windows 10 kroz svoje buduće ispravke  rešiti, ili smanjiti njihov broj.

[nazad na sadržaj]

Zaključak

Mi u PS.IT-u na raznim računarima imamo instalirane sve verzije Windows operativnih sistema, počev od XP,  pa sve  do najnovijeg Windows 10. Testiramo ih i koristimo kao proizvođači softvera,  ali i kao svi drugi poslovni korisnici. Takođe, imamo uvid u stvarne potrebe i iskustva velikog broja naših klijenata. Na osnovu svega toga možemo da iznesemo  najvažnije zaključke o trenutnoj situaciji u pogledu primene Windows 10  i ostalih verzija Windows operativnih sistema kod nas.

 Windows 10 se za sada dobro pokazao. Za skoro 6 meseci njegove primene, utisci su uglavnom veoma pozitivni, posebno u pogledu  performansi, udobnosti rada (slično kao kod Windows 7) i univerzalnosti na raznim uređajima.  Treba uzeti u obzir da je ovo još mlad operativni sistem i da je potrebno vreme da „sazri“. On se ubrzano menja i poboljšava, a pri tome važnu ulogu imaju i povratne informacije od samih korisnika.  Ukoliko želite da ga probate ili da počnete da ga legalno koristite,  vodite računa o sledećem:

 • Ponuda za besplatan prelazak važi samo do 29. jula ove godine, i to samo ako su ispunjeni svi navedeni uslovi.
 • Proverite (u tabeli koju smo dali) koje izdanje (Home ili Pro) ćete besplatno dobiti i da li to besplatno izdanje Windows 10 zadovoljava sve Vaše potrebe. Na primer, po zvaničnoj Microsoft-ovoj ponudi u Home izdanje nije uključen udaljen pristup računaru (Remote Desktop).
 • Ukoliko niste zadovoljni, možete se vratiti na prethodnu verziju operativnog sistema u toku prvog meseca korišćenja Windows 10.
 • Na računaru treba da imate originalan, tj. legalan Microsoft softver.

Ako još uvek radite pod Windows XP operativnim sistemom, postoje jaki razlozi da to promenite. Windows XP više nije podržan od strane Microsoft-a i zvanično se ne preporučuje upotreba Jave pod ovim operativnim sistemom. Zbog toga postaje nepogodan za rad sa elektronskim servisima državnih organa (APR, PU, CROSO) koji koriste Javu. Ukoliko iz bilo kojih razloga želite da ga zadržite (na primer za vođenje knjigovodstva i izvršavanje drugih lokalnih programa za poslovanje), moraćete da ga kombinujete sa Windows 7 (koji je kod nas još uvek najpopularniji posle XP), 8 ili 10. Za to je potrebno da radite na 2 računara,  ili da jedan od operativnih sistema koristite preko virtuelne mašine, što može dodatno iskomplikovati posao.

Ako još niste spremni za prelazak na Windows 10, možete i dalje udobno koristiti Windows 7 ili 8 još nekoliko godina. Tačnije, proširena podrška za Windows 7 SP1 traje do 14.1.2020. godine, a za Windows 8 do 10. 01.2023. Znači, imate vremena još skoro 4 ili 7 godina.

U ovom tekstu smo samo odškrinuli prozor zvani Windows 10. Pretpostavljamo da će se tokom vremena otvoriti  još mnoga pitanja i teme za obrađivanje u nekim narednim člancima na ovom blogu.

[nazad na sadržaj]

Korisni linkovi

Microsoft

Domaći elektronski servisi

Kompatibilnost softvera

[nazad na sadržaj]