Po novim računovodstvenim propisima prvi finansijski izveštaji koji se predaju za 2014. godinu […]