Polazeći od vizije, svaka organizacija ili kompanija definiše svoje ciljeve i strategiju. Da […]