U današnje digitalno doba, podaci su ključni resurs za društvene i poslovne aktivnosti. […]