U ovoj kategoriji su članci koje se bave informacionim i drugim savremenim tehnologijama koje se primenjuju u poslovanju. Objavljivaćemo tekstove o najnovijim trendovima, najavama svetskih proizvođača softvera, korisne savete vezane za njihovu primenu i sl. Pored softvera, pisaćemo i o komunikacijama, kompanijskim blogovima, sajtovima, društvenim mrežama itd.