Računarstvo u oblaku i poslovni softver

O čemu najviše razmišljaju korisnici kada su u pitanju računarstvo u oblaku i poslovni softver? Koje su prednosti i nedostaci Cloud poslovnog softvera? Na šta posebno treba obratiti pažnju kod izbora: Cloud ili desktop? Da li je „I na nebu i na zemlji“ ipak najbolje rešenje?

Morbi vitae purus dictum, ultrices tellus in, gravida lectus.

KATEGORIJA

Informacione tehnologije

DATUM OBJAVE

26. septembar 2017.

Kratak pogled na poslovno nebo danas

Prema najnovijim  zvaničnim podacima Republičkog zavoda za statistiku, objavljenim 22. septembra  ove godine, 9,3% domaćih preduzeća plaća usluge Cloud servisa, a od njih 29% plaća Cloud finansijske ili računovodstvene softverske aplikacije. U odnosu na prošlu godinu prvi procenat je ostao isti, a drugi je pao čak za 10,3%.

Bez preteranog udubljivanja u razne svetske statistike, očigledan je neprestani pomak u primeni  poslovnih Cloud softverskih rešenja, posebno kod malih i srednjih preduzeća. Ponuda renomiranih svetskih IT kompanija obavezno uključuje i Cloud poslovni softver koji je veoma raznovrstan po nameni, cenama i složenosti  – od jednostavnih onlajn knjigovodstvenih i drugih poslovnih servisa (npr. QuickBooks Online i Xero) do složenijih aplikacija i ERP sistema (npr. Oraklov NetSuite ).

S druge strane, klasična, takozvana desktop softverska rešenja i dalje su veoma popularna i zastupljenija u poslovnom svetu. Za to postoji više razloga, od kojih su najvažniji:

  • Zabrinutost oko migracije poslovanja u Oblak, na šta utiče više veoma važnih faktora;
  • Desktop koncept još uvek ima svoje prednosti, a njegova softverska rešenja i dalje napreduju, između ostalog zahvaljujući  povezivanju sa Oblakom.

Nikako ne treba zaboraviti ni rešenja koja imaju tendenciju da postanu dugotrajna i veoma značajna, a to su hibridi i kombinacije Cloud i desktop softvera. Kako vreme prolazi  preduzeća se sve više opredeljuju za njih.

Odlučujući faktori primene Oblaka za poslovne korisnike

O čemu najviše razmišljaju  poslovni korisnici pre odluke da li da pređu na Cloud softverska rešenja? Praksa i istraživanja su pokazala da postoje 3 grupe odlučujućih faktora:

1. Poverenje

Poverenje je ključni uslov da preduzeće bar delimično premesti svoje poslovanje u Oblak. Na sticanje poverenje utiče mnogo faktora o kojima razmišljaju potencijalni poslovni korisnici: bezbednost podataka i rizici,  pouzdanost Internet konekcije i tehnička (ne)dostupnost, poverenje u dobavljača usluga

Po mnogim istraživanjima najvažniji faktor za lidere preduzeća u svetu je – bezbednost Oblaka.  Do sada je zabeleženo nekoliko slučajeva velikih hakerskih napada i privremenog rušenja sistema. Kada takav problem nastane, na primer, u Amazon Oblaku, postaju nedostupni mnogi popularni servisi drugih softverskih kompanija koji se koriste širom planete. Ako je za utehu, ti  prekidi su trajali (samo) nekoliko sati, a veliki svetski provajderi  nas uveravaju da neprestano rade na unapređenju bezbednosti.

A kako je kod nas? Naša preduzeća jesu zainteresovana za bezbednost na nivou zaštite podataka o svom poslovanju, ali se ipak ne bave problemima velikih svetskih provajdera. Zato se posebno brinu za kvalitet Internet veza i  tehničke mogućnosti. Prekidi konekcija i brzina protoka mogu bitno da utiču na efikasnost  poslovanja ako je ono potpuno zavisno od Oblaka.

2. Finansijski faktori

Da bi prednost  Oblaka bila svima što jasnija, IT stručnjaci često navode elektrifikaciju kao analogiju koju je prvi izneo Nick Carr u svojoj knjizi „Veliki prekidač“ („The Big Switch: Rewiring the World, from Edison to Google“) 2009. godine. Naime, prekretnica u industriji je nastala kada su fabrike, umesto da same proizvode električnu energiju kao pre, počele da se snabdevaju iz elektro centrala preko  široke distributivne mreže. Proizvođači struje su nudili nižu cenu, a istovremeno fabrike su mogle da se usredsrede na sopstvenu proizvodnju.

Zagovornici Oblaka s pravom tvrde da je za poslovanje Oblak jeftiniji, jer kompanije ne moraju da ulažu sredstva u infrastrukturu i održavanje hardvera i softvera. Takođe, ne moraju da se bave IT problemima,  već mogu da se fokusiraju na svoje poslovanje i tako postignu veću efikasnost, a samim tim i  veću finansijsku dobit. Ove prednosti Oblaka su posebno važne za manja preduzeća.

S druge strane, često se može čuti mišljenje da je Oblak kratkoročno jeftiniji, jer ne traži velika početna ulaganja, ali da su dugoročno gledano desktop rešenja povoljnija.  Visoki kvalitet pristupa Internetu je još uvek skup. Ako želite bolju i bržu vezu, to mora i da se plati. Ipak, teško je reći – Šta uopšte znači „dugoročno“ kada su u pitanju informacione tehnologije? Kako tehnologije nezadrživo i brzo napreduju, tako se uvećavaju i zahtevi za što boljim hardverskim i softverskim performansama, a stalni troškovi održavanja su neizbežni.

Cena jeste bitna, ali za preduzeća je veoma važno i planiranje troškova i dinamika plaćanja. U tom pogledu Oblak je u velikoj prednosti,  jer se servisi Oblaka najčešće plaćaju mesečno, i to samo dok se koriste. Pri tome, posebna pogodnost je skalabilnost – Možete da birate skuplje ili jeftinije varijante u zavisnosti od trenutnih potreba i mogućnosti.

3. Zakonski faktori

Sam koncept Oblaka podrazumeva da korišćenje usluga veoma mnogo zavisi od provajdera i to se često navodi kao nedostatak.  Korisnik sa provajderom potpisuje ugovor (Service Level Agreement – SLA).

Veoma je bitno da korisnik pažljivo pročita ugovor, da sagleda sve uslove korišćenja, rizike i kvalitet podrške od provajdera. U praksi se mogu dogoditi razne nepredviđene situacije koje bitno mogu da poremete poslovanje korisnika, kao na primer:  prekidi internet konekcije ili rada sistema, kvarovi na mreži, prestanak rada provajdera…  Takođe, može se desiti da korisnik zakasni sa uplatom, da odluči da prestane da koristi uslugu i da može da dobije sve svoje podatke u odgovarajućem obliku, da želi da promeni  nivo usluge koju plaća… Sve ovakve situacije moraju da budu predviđene i na zadovoljavajući način regulisane ugovorom. Pored toga, ugovor obavezno treba da sadrži i veoma važne tačke o zaštiti podataka.

Da li je poslovni softver u Oblaku pravo rešenje za Vas?

U poslovnom svetu se najčešće vode polemike da li je bolji Cloud ili desktop poslovni softver, tj. da li je bolje u poslovanju koristiti usluge Oblaka ili ostati na lokalnoj IT infrastrukturi. Univerzalni princip i savet  ne postoje. Svaka od ovih opcija ima svoje prednosti i nedostatke. Zbog toga svako preduzeće posebno treba da razmatra svoje potrebe, ciljeve i uslove u kojima posluje.

Kako su statistike pokazale da poslovni korisnici još uvek dovoljno ne poznaju mogućnosti koje Oblak pruža, prvo je neophodno da se one navedu, detaljnije razmotre i uporede sa desktop rešenjima poslovnog softvera.

Uporedna tabela osnovnih razlika Cloud i Desktop usluga
Uporedna tabela osnovnih razlika Cloud i Desktop usluga

1. Dostupnost softvera

Cloud servisi su dostupni kada postoji Internet konekcija. Mogu da se koriste sa bilo kog mesta, u bilo koje vreme i sa bilo kog podesnog uređaja sa Internet konekcijom.  Provajderi pomoću sistema servera obezbeđuju visoku pouzdanost, tako da se rad nastavi neometano i kada otkaže neka od hardverskih komponenti njihovog sistema. Najčešće garantuju veoma visok nivo dostupnosti ugovorom (npr. 99,98% na godišnjem nivou).

Ova mogućnost je prednost ako Vam je važno da poslove možete da obavljate na raznim lokacijama. Primeri su: obavljanje poslova na terenu i putovanjima, povezivanje više organizacionih celina koje su smeštene na raznim lokacijama,  zaposleni nisu striktno vezani za kancelariju i sl. Ako se pri tome oslanjate samo na Oblak treba uzeti u obzir i sledeće činjenice:

  • Potrebna Vam je stabilna i kvalitetna veza sa Internetom gde god da se nalazite.  Problem nastupa ako je posao hitan, a veza je u prekidu.
  • Potrebni su Vam mobilni uređaji koji Vam omogućavaju udoban i efikasan rad. Na primer, verovatno Vam mobilni telefon ili tablet neće biti dovoljni ili pogodni da obavite složenije poslovne procese.

2. Novčana ulaganja

Ako koristite Oblak ne morate da ulažete u sopstvenu IT infrastrukturu. To znači da ne morate da kupujete servere i druge komponente računarske mreže, niti da trošite novac na održavanje hardvera i softvera. Dovoljno je da nabavite odgovarajuće uređaje sa kojih ćete pristupati Oblaku i da mesečno plaćate provajderu za usluge koje koristite. Ova odlika Oblaka je posebno pogodna za preduzeća koja ne žele ulaganja u sopstvenu IT infrastrukturu i održavanje.  Ovo je najčešće  slučaj malih preduzeća koja nemaju zaposlene IT stručnjake i nije im potrebna lokalna mreža, ili ako je potrebna, nije neophodno da je sami poseduju i održavaju.

Međutim, pored ove mogućnosti koje Oblak neosporno pruža, potrebno je imati u vidu i sledeće:

  • Ako funkcionalnost servisa koji plaćate nije dovoljna da podrži  poslovanje u dovoljnoj meri, u novčana ulaganja treba uključiti i cene ostalih neophodnih programa i komponenti, kao i njihovog povezivanja.
  • Kvalitetna internet veza i složeni, sveobuhvatni poslovni programi podrazumevaju veći iznos mesečne pretplate.
  • U mesečnu pretplatu je uračunata i cena softvera i cena ostalih komponenti koje obezbeđuje provajder.
  • Iako su kratkoročno ulaganja manja, potrebno je proceniti da li u konkretnom slučaju, dugoročno gledano, desktop rešenje može da bude povoljnije.

3. Backup – Sigurnosne kopije i  sistem oporavka posle gubitka podataka

Kao što nam je svima poznato, u praksi se događaju gubici podataka usled kvara, krađe, greške… Ovaj veoma važan problem zahteva dobru organizaciju arhiviranja podataka i sistema oporavka posle njihovog  gubitka, najbolje na nivou celog preduzeća.  Sve ovo predstavlja dodatan posao koji često podrazumeva  angažovanje IT stručnjaka. Cloud poslovna rešenja u ovom pogledu imaju ogromnu prednost jer je redovno čuvanje sigurnosnih kopija u nadležnosti provajdera. Oni često obezbeđuju i veoma napredne sisteme automatskog višestrukog arhiviranja podataka uz mogućnost izbora korisnika. Na primer, provajder može da Vam obezbedi svakodnevni i/ili višednevni backup podataka.

4. Ažuriranje softvera

U današnje vreme poslovni softver se neprestano razvija. Softverske kompanije često dograđuju i ispravljaju svoje proizvode, a zatim objavljuju  njihove nove i nove verzije. U domaćim uslovima  na potrebu za čestim ažuriranjem softvera utiču i mnogobrojne izmene propisa vezanih za poslovanje. Korisnici najčešće moraju da prate i primenjuju nove verzije poslovnog softvera, posebno u slučaju  zakonskih izmena.

Kod softverskih rešenja koja su potpuno bazirana na Oblaku ovaj problem  se najlakše rešava, jer proizvođači softvera obezbeđuju da svi pretplatnici uvek koriste najnoviju verziju. U ostalim softverskim rešenjima, deo posla oko ažuriranja je najčešće obaveza samih korisnika. Međutim, treba naglasiti da savremena desktop i kombinovana softverska rešenja obezbeđuju servise za automatsko ažuriranje preko Interneta. Pri tome, korisnik može da bira da li će se nove verzije automatski instalirati ili će samo primati obaveštavanja o novim verzijama i sam ih instalirati onda kada mu to odgovara. Ova mogućnost izbora u nekim slučajevima čak može predstavljati prednost.

5. Zaštita podataka

Zaštita podataka je u današnje doba toliko važna da predstavlja posebnu oblast savremenog računarstva. Iako su mnogi poslovni korisnici zabrinuti za bezbednost Oblaka, posebno treba naglasiti da zaštitu podataka kod Cloud servisa treba da obezbede provajderi. Pri izboru Cloud poslovnih programa, neophodno je da se detaljno upoznate sa zaštitom koju Vam provajder pruža, kao i o mogućim bezbednosnim rizicima.

Važna napomena: Provajder treba da obezbedi da samo autorizovan korisnik može da pristupi  samo svojim podacima, i to preko zaštićenih komunikacionih kanala u okviru Internet konekcije.

Desktop rešenja ipak imaju svoje prednosti

Iako smo izneli mnogobrojne prednosti Cloud softverskih rešenja, to ne znači da ona nemaju nedostatke i probleme. Pri izboru rešenja za poslovni softver, treba sagledati kako sve odlike Oblaka mogu da utiču na Vaše poslovanje i udobnost korišćenja. Neke od potencijalnih problema smo već naveli, kao što su na primer, bezbednosni rizici i sl. Zato ćemo sada razmotriti i osnovne  segmente u kojima Cloud  softver još uvek zaostaje za desktop rešenjima i još jednom ćemo naglasiti manje ili više očigledne „zamke“.

1. Funkcionalnost i stvarni troškovi

Kvalitetna desktop poslovna rešenja, kao što su ERP sistemi i sveobuhvatni softverski paketi su bogatiji funkcionalnostima od poslovnog softvera koji se baziraju isključivo na Oblaku. Često se mala preduzeća opredeljuju za jeftinije Cloud servise koji ne pokrivaju sve neophodne segmente ili ne zadovoljavaju sve potrebe poslovanja. U takvim slučajevima troškovi za dodatne module i/ili njihovo povezivanje mogu da dovedu do drastičnog uvećanja ukupnih troškova.

2. Brzina i tehnički uslovi

Cloud provajderi koriste veoma snažne servere i mrežne portove da bi obezbedili maksimalnu brzinu odziva, kao da radite u lokalnoj mreži i da se server nalazi pored Vas. Ipak, desktop softverska rešenja su uglavnom brža od Cloud servisa, ili bar njihova brzina ne zavisi od kvaliteta Internet veze.

Takođe,  veoma  je bitan i problem mogućih prekida konekcije. Iako danas većina desktop poslovnih programa manje ili više koriste Internet,  sa njima Vaše poslovanje neće  imati  krizne zastoje, čak i kada je veza prekinuta, jer se najvažnije funkcije izvršavaju lokalno.

3. Mogućnost integracije

U današnje vreme poslovanje zahteva komunikaciju i razmenu podataka između različitih softverskih komponenti. Pored servisa u okviru elektronske vlade (prijava poreza, finansijski izveštaji i sl.) i  elektronskog bankarstva,  preduzeća često koriste i druge raznovrsne informacione sisteme za svoje  poslovne delatnosti.   Pre izbora poslovnog softvera koji je potpuno u Oblaku, neophodno je proveriti da li su podržani mehanizmi za odgovarajuće izvoze i uvoze podataka.

4. Fleksibilnost i upotrebljivost

Poslovna softverska rešenja koja su potpuno u Oblaku su namenjena velikom broju pretplatnika koji im pristupaju isključivo preko Web pretraživača. Takav koncept najčešće zahteva od korisnika da se uklopi, a ne da ima specijalne zahteve u pogledu funkcionalnosti i interfejsa.  Pri izboru Cloud poslovnog softvera  treba proveriti da  li on pruža dovoljan nivo prilagođavanja Vašim potrebama i afinitetima.

I na nebu i na zemlji

„Ne morate sve da stavljate na oblak. Nema potrebe da radite ništa na silu. Hibridni model je vrlo prihvatljiv. Držite se procesa ili sistema koji su pogodni za oblak. Dakle, ako imate nasleđeni sistem koji je besmisleno prebacivati na oblak, samo ga zadržite u kancelariji i integrišite ta dva, makar u kraćem periodu.“ – Majkl Vignal, direktor nacionalnog tehnološkog sektora u Microsoft UK

Dok Oblak neumitno, ali lagano osvaja poslovno nebo, preduzeća traže najbolja praktična rešenja po svojoj meri: da li će, kada, kako i koliko svoje poslovanje prepustiti  Cloud softveru.  Većina koja krene prema Oblaku se opredeljuje za hibridna i kombinovana rešenja, mudro birajući mogućnost  „i na nebu i na zemlji“.

U isto vreme, pred proizvođačima poslovnog softvera je mnogo izazova. Osnovni cilj je – Iskoristiti napredne mogućnosti Oblaka i prednosti klasičnih desktop sistema. Takođe,  Cloud treba približiti svim tipovima preduzeća i omogućiti funkcionisanje i lako korišćenje složenih hibridnih i kombinovanih sistema. Proizvođači koji  su razvili Cloud softver teže da ga poboljšaju tako da dostigne funkcionalnost desktop rešenja, a oni koji nude klasične poslovne sisteme sve više ih povezuju sa Cloud servisima.

Kao rezultat svega navedenog, sadašnja ponuda poslovnog softvera je veoma raznovrsna i  zanimljiva. Takozvane hiper-konvergentne platforme postaju sve popularnije jer olakšavaju korišćenje i  konfigurisanje veoma složenih hibridnih sistema, čak i za mala i srednja preduzeća .  Cloud i desktop programi postaju sve sličniji. Posebno interesantna  mogu da budu rešenja koja kombinuju obe opcije, jer prevazilaze  mnoge probleme i koriste većinu prednosti Oblaka. Primer su poslovni sistemi kod kojih desktop aplikacije preko Web  servisa pristupaju Cloud bazi.

Da zaključimo: Dok  mi razmišljamo „Vinuti se među oblake, ili ne?“, granica između „neba i zemlje“  postaje sve manje vidljiva.

Linkovi