Ova kategorija je rezervisana za tekstove koji ne spadaju ni u jednu od prethodnih kategorija, a za koje mislimo da mogu biti korisni i zanimljivi, ili mogu da unesu malo razonode među ozbiljne teme. U ovoj kategoriji je i tekst koji upravo čitate.